Trang chủ » Hướng dẫn

KIẾNG THỜ:

1. Khuôn xi, Kích cỡ: 18×24,23×30,25×35,30×40,35×50,40×60

+ Khuôn xi ốc

+ Khuôn xi kẹp

2.Khuôn gỗ Đài Loan, Kích cỡ: 18×24,23×30,25×35,30×40,35×50,40×60

+Màu vàng

+Màu đỏ

3.Bát quái, Kích cỡ:      11”,    13”,    15”

4.Đèn Hào Quang LED,

Kích cỡ:    1,5 tấc;     1,8 tấc;     2 tấc;    2,2 tấc    ;  ….

5.Đèn cơ

logo